profail msaba

VISI

MENJADI SEBUAH INSTITUSI

PENERAJU DALAM MEMARTABATKAN URUSAN HAL EHWAL ISLAM UNTUK KARIAH SETEMPAT

MISI

MENJADI SEBUAH INSTITUSI

IBADAH DAN PUSAT PEMBANGUNAN UMAT ISLAM YANG MENCAKUPI
KEILMUAN, DAKWAH, KEBAJIKAN, PERSAUDARAAN DAN
KEMASYARAKATAN UNTUK ANAK KARIAH KHASNYA.

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji akan berusaha untuk menjadikan MSABA sebagai sebuah institusi yang unggul dalam segenap aspek mematuhi undang-undang dan arahan-arahan berkaitan dengan kewangan, pentadbiran dan integriti seperti berikut:

 • Menyediakan tempat ibadah yang selesa dari aspek kebersihan dan keselamatan para jemaah
 • Merancang dan menyediakan program peningkatan ilmu dan pengimarahan masjid seperti kelas pengajian, forum, ceramah, sambutan hari kebesaran Islam dan urusan rasmi Negara
 • Meningkatkan mutu pentadbiran dan sumber kewangan
 • Memastikan azan dan solat jemaah dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan
 • Menyediakan pakej pengurusan jenazah yang cekap untuk anak kariah
 • Menyedkan hubungan dua hala dengan NGO-NGO Islam dalam urusan anak kariah
 • Menyediakan perkhidmatan juru nikah kepada penduduk Islam

OBJEKTIF

 • Mewujudkan struktur organisasi yang berkesan dalam pentabdiran masjid
 • Mewujudkan prasarana masjid yang lengkap sebagai tempat kemudahan untuk beribadat dan untuk meningkatkan tahap ilmu agama anak kariah
 • Melahirkan masyarakat yang menghormati, menghayati dan menyintai masjid serta mengambil berat kebajikan golongan berkeperluan
 • Mempertingkatkan tahap kebersihan, keceriaan masjid dan keselamatan di persekitaran masjid
Scroll to Top